New Page 2
CCDA Base

CCDA Base, modified (Merck 1.00070)

ISO 10272 'ye uygun olan Modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar ve Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base olarak da bilinen bu besiyerinin bileşimi pepton 20,0 g/L ; kazein hidrolizatı 3,0 g/L ; aktif kömür 4,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; Sodyum desoxycholate 1,0 g/L ; Sodyum piruvat 0,25 g/L ; demir sülfat 0,25 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 22,75 g/litre olacak şekilde distile suda çözülür, kaynatılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrası 45–50 oC 'a soğutulup, steril 2 mL distile su ile çözünmüş CCDA Selective supplement (Merck 1.00071) ilave edilir. Karıştırılıp Petri kutularına 12,5 mL/Petri olacak şekilde dağıtılır. Hazırlanmış besiyeri siyah renkli olup, 2–8 oC 'da 2 hafta depolanabilir. pH 'sı 25 oC 'da 7,4±0,2 'dir. Bu besiyeri İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından gıdalarda Campylobacter aranması için kullanılan resmi metotta yer almaktadır. Bileşime giren maddeler enterik Campylobacter 'in gelişmesini destekler, selektif katkıdaki antibiyotikler Enterobacteriaceae üyeleri ile maya ve küflerin gelişimini baskılar. C. jejuni, C. coli ve C. lari 'nin gelişimi 42 oC 'a göre 37 oC 'da daha yüksektir. İnokülasyon öncesinde besiyeri yüzeyi kurutulmuş olmalıdır. Aksi halde kolonilerde yayılma görülür. İnkübasyon anaerobik kavanozda Anaerocult C kullanılarak ya da özel torbası içinde Anaerocult C mini kullanılarak mikroaerofil ortamda 24–28 saat süre ile yapılır. İnkübasyon sırasında yüzeyin aşırı kurumasından kaçınılması gerekir. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 879 Petri kutusu hazırlanabilir. Selektif katkının 1 paketinde 16 şişe vardır. CCDA besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.