New Page 2
Singlepath Campylobacter

Singlepath Campylobacter (Merck 1.04143)

225 mL Bolton Broth besiyeri içinde homojenize edilen gıdadaki Campylobacter  'in hasar görmüş olmasından endişe ediliyorsa Bolton Broth besiyeri önce 37 oC 'da 4 saat süre ile mikroaerofilik ortamda inkübe edilir, sonra inkübasyon sıcaklığı 41,5 oC 'a çıkarılıp inkübasyona 44 saat daha devam edilir. Toplam 48 saat süren inkübasyondan sonra bu kültürden cam bir tüpe 1–2 mL alınıp, kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL Singlepath Campylobacter kitine uygulanır. 20 dakika sonunda kontrol "C" penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. Test "T" penceresinde de kırmızı şerit görülmesi analiz edilen kültürde Campylobacter olduğunu gösterir. Pozitif sonuç alındığında doğrulama için standart bir katı besiyerine sürme yapılıp sonucun doğrulanması önerilir. Tersine olarak, bu test kiti ile negatif sonuç alınırsa analize devam etmenin gereği yoktur. Singlepath Campylobacter hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.