New Page 2
CCDA Selective Supplement

CCDA Selective Supplement (Merck 1.00071)

Campylobacter analizinde kullanılan mCCDA (Merck 1.00070) için selektif katkıdır. Her şişede 5 mg Amphotericin B ve 16 mg Cefoperazone vardır. 2 mL steril distile suda çözüldükten sonra otoklavlanıp 45–50 oC 'a soğutulmuş bazal besiyerine ilave edilir. Bileşimindeki Amphotericin maya ve küflerin, Cefoperazone ise Enterobacteriaceae üyelerinin gelişimini baskılar. Bir pakette 16 şişe vardır. CCDA selektif katkısı hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.