New Page 2
Campylobacter Selective Supplement

Campylobacter Selective Supplement (Merck 1.02249)

Campylobacter Selective Agar (Merck 1.02248) katkısıdır. Şişe içeriği vancomycine 2,0 mg g/L ;  polymixin 0,05 mg ve trimethoprim 1,0 mg şeklinde olup, 2 mL steril distile su ile çözülür ve otoklavda sterilize edilip 45 oC 'a soğutulmuş ve defibrine kan ilave edilmiş 200 mL Campylobacter Selective Agar besiyerine ilave edilir ve iyice karıştırılır. 1 kutuda 16 şişe vardır. Bu katkı hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.