New Page 2
Campylobacter Selective Agar

Campylobacter Selective Agar (Merck 1.02248)

Bileşimi pepton-protein karışımı 21,0 g/L; electrolyte 5,0 g/L ; eriyebilir nişasta 1,0 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 40 g/L konsantrasyonda olacak şekilde distile suda ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası 50 oC 'a soğutulup % 5–7 oranında defibrine koyun ya da at kanı ile her 200 mL bazal besiyeri için 1 şişe Campylobacter Selective Supplement (Merck 1.02249) ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri pH 'sı 25 oC 'da 7,3±0,2 'dir. Selektif katkıda (Merck 1.02249) bulunan vancomycine, polymixin ve trimethoprim refakatçi fekal floranın gelişimini engeller. Liyofilize formda antibiyotik olan katkı şişesine yaklaşık 2 mL steril distile su ilave edilerek kullanılır. İnkübasyon ya doğrudan karbon dioksit inkübatöründe ya da anaerob kavanozda Campylobacter türleri için özel anaerobik atmosfer koşulu sağlayan Anaerocult C (Merck 1.16275) kullanılarak yapılır. 500 g dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 888 Petri kutusu hazırlanabilir. 1 litre besiyeri için 5 şişe selektif katkı kullanıldığına göre 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri için 63 şişe (4 kutu g/L ; 16 şişe/kutu) selektif katkı gereklidir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.