New Page 2
Bolton Broth Selective Supplement

Bolton Broth Selective Supplement (Merck 1.00069) 

Campylobacter analizinde kullanılan Bolton Broth için selektif katkıdır. Her şişede 10 mg Vancomycin ; 10 mg Cefoperazone ; 10 mg Trimethoprim ; 25 mg Cycloheximide  bulunur. Şişe içeriği 1:1 oranında karıştırılmış steril distile su ve alkol ile çözülür. 1 pakette 16 şişe vardır.