New Page 2
Bolton Selective Enrichment Broth Base

Bolton Selective Enrichment Broth Base (Merck 1.00068)

ISO 10272 'ye göre Campylobacter aranmasında kullanılan bu besiyerinin bileşimi et peptonu 10,0 g/L ; Lactalbumin hydrolysate 5,0 g/L ; maya ekstraktı 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; a-ketoglutaric acid 1,0 g/L ; Sodyum piruvat 0,5 g/L ; Sodyum metabisulphite 0,5 g/L ; Na2CO3 0,6 g/L ; Haemin 0,01 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 500 mL distile su içinde 13,8 g tartılarak hazırlanır. Otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Oda sıcaklığına geldiğinde 25 mL lize at serumu ve 1 şişe Bolton Broth Selektif katkısı (Merck 1.00069) ilave edilir, iyice karıştırılıp vida kapaklı steril şişelere dağıtılır. Hazırlanmış besiyeri koyu kırmızı–siyah renklidir. pH 'sı 25 oC 'da 7,4±0,2 'dir. Besiyeri bileşimindeki besin maddeleri hasar görmüş Campylobacter 'in canlandırılması için gereklidir. Mikroaerofilik inkübasyon önerilmekle beraber, vida kapaklı şişe kullanılıyor ise gerekli değildir. Refakatçi florada bulunan Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler selektif katkıda bulunan Vancomycin, Cefoperazone ve Trimethoprim ile baskılanırken, Cycloheximide maya ve küflerin gelişimini engeller. Selektif katkı 5 mL 1 : 1 oranında steril distile su ve alkol karışımı ile eritilir. Uygulamada 250 mL vidalı kapaklı şişelere 225 'er mL besiyeri dağıtılır ve 25 g ya da mL gıda ilave edilir. Bu aşamadan sonra besiyerinin üst düzeyi ile kapak arasında yaklaşık 2 cm kalmış olması gereklidir. 37 oC 'da 4 saat inkübasyondan sonra inkübasyona 41,5 oC 'da 44 saat devam edilir ve ilk inkübasyonun başlangıcından itibaren 24 ve 48 saatlerde örnek alınarak Campylobacter Blood Free Selective Agar (modified CCDA) besiyerine (Merck 1.00070) sürme yapılır. Doğrudan Singlepath® Campylobacter (Merck 1.04143) ile analiz yapmak da mümkündür. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 72 adet 225 mL besiyeri hazırlanabilir. Selektif katkının 1 kutusunda 16 şişe olduğuna göre 1 kutu selektif katkı ile 32 analiz yapılabilir.