New Page 2
CASO Broth

CASO Broth + Ampicillin

CASO (Tryptic Soy) Broth Besiyerine 30 mg/Litre konsantrasyonda olacak şekilde ampicillin ilavesi ile hazırlanır. Gereken miktar ampicillin steril distile suda çözülüp, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilmiş CASO Broth besiyerine ilave edilir.