New Page 2
GSP Agar

GSP Agar (Merck 1.10230)

Pseudomonas ve Aeromonas 'ların analizinde kullanılan bu besiyeri Glutamate Starch Phenol Red olarak da adlandırılır. Bileşimi Sodyum L(+)glutamate 10,0 g/L ; eriyebilir nişasta 20,0 g/L ; KH2PO4 2,0 g/L ; MgSO4 0,5 g/L ; phenol red 0,36 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 45 g/L konsantrasyonda olacak şekilde distile suda ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası 50 oC 'a soğutulup 100.000 IU/L penicillin G ve gerekir ise 0,01 g/L pimaricin ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Bileşimdeki glutamat ve nişasta yegane besin maddeleri olup, pek çok refakatçi flora bu maddeleri besin olarak kullanamaz. Nişasta Aeromonas tarafından asit oluşturularak parçalanır ve bileşimdeki indikatör nedeni ile koloni rengi sarı olur. Pseudomonas ise kırmızı renkli koloni oluşturur. Besiyeri selektivitesini artırmak için penisilin G ve eğer gerekli ise antimikotik olan pimarisin ilave edilir. 28 oC 'da 3 gün yapılan inkübasyon sonunda oluşan 2–3 mm çaplı sarı renkli ve etrafı sarı zonlu koloniler Aeromonas, yine 2–3 mm çaplı kırmızı ve etrafı kırmızı zonlu koloniler Pseudomonas olarak değerlendirilir. 500 g dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 888 Petri kutusu hazırlanabilir. GSP Agar besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.