New Page 2
m

m-Aeromonas Selective Supplement (Merck 1.07625)

m-Aeromonas Selective Agar Base (Merck 1.07621) besiyeri için selektif katkıdır. Her şişede 5,0 mg ampisilin ve 1,0 mg vankomisin vardır. 1 mL steril distile su ilave edilerek çözülür. 1 şişe selektif katkı 500 mL bazal besiyeri için kullanılır.