New Page 2
m

m-Aeromonas Selective Agar Base (Merck 1.07621)

Membran filitrasyon yöntemi ile sularda Aeromonas türlerinin analizi için geliştirilmiş olan bu besiyerinin bileşimi tripton 5,0 g/L ; dekstrin 11,4 g/L ; maya ekstraktı 2,0 g/L ; NaCl 3,0 g/L ; KCl 2,0 g/L ; MgSO4 0,1 g/L ; demir klorür 0,06 g/L ; bromothymolblue 0,08 g/L ; sodyum deoksiçolat 0,1 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 18,4 g/ 500 mL distile su içinde kaynatılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. 50 oC 'a soğutulup, 1 mL steril distile su içinde çözülmüş 1 şişe m-Aeromonas Selective Supplement (Merck 1.07625) ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve mavi renkli olup, pH 'sı 25 oC 'da 8,0±0,2 'dir. buzdolabında ve karanlıkta olmak kaydı ile 2 haftaya kadar depolanabilir. Selektif katkıdaki ampisilin ve vankomisin Gram pozitif ve Gram negatif pek çok refakatçi bakteriyi inhibe eder. Aeromonas 'lar dekstrinden asit oluştururlar ve bu asitlik bromothymolblue indikatörü ile koloni renginin sarıya dönüşmesine neden olur. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olmak üzere 1086 Petri kutusu hazırlanabilir. 1 kutu dehidre besiyeri için 27 şişe selektif katkıya gerek vardır, selektif katkı 16 şişelik paket olarak pazarlanmaktadır.