New Page 2
Alkali Pepton

Alkali Pepton (Tuz; Salt) Besiyeri (Merck 1.01800)

Bu besiyeri "Alkali Pepton Tuz (Salt) besiyeri" olarak da bilinir. Bileşimi, Peptone 10,0 g/L ve NaCl 10,0 g/L şeklindedir. 20,0 g/L konsantrasyonda damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahverengidir, 25 oC'da pH'sı 8,5±0,2'dir. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 25 litre besiyeri hazırlanır. Farklı pepton ve tuz bileşimleri ile farklı pH'larda hazırlanmış besiyerleri de alkali pepton olarak anılır. Örneğin Vibrio parahaemolyticus aranmasında kullanılan besiyerinin bileşimi 20,0 g pepton, 30 g NaCl şeklindedir ve otoklavlama sonrası pH 25 oC'a 8,6'dır. Bu besiyerini hazırlamak için basit olarak 1 litre damıtık su içinde 20 g pepton (Merck 1.07214) ve 30 g sodyum klorür (Merck 1.06404) eritilir, otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir, oda sıcaklığına soğuduğunda steril 1 N NaOH (Merck 1.06462) ile pH ayarlanır. pH otoklav öncesinde de 8,5'e ayarlanabilir. Otoklav sonrası pH tekrar kontrol edilmelidir.