New Page 2
SSDC Agar

SSDC Agar (Merck 1.16724)

Yersinia analizinde kullanılan besiyeridir. Bileşimi maya ekstraktı 5,0g/L ; peptonlar 10,0g/L ; laktoz 10,0g/L ; safra tuzları karışımı No, 3 8,5g/L ; sodium deoxycholate 10,0g/L ; CaCl2 1,0g/L ; sodyum sitrat 10,0g/L ; susuz sodium thiosulfate 5,42g/L ; amonyum demir (III) sitrat 1,0g/L ; brilliant green 0,0003g/L ; neutral red 0,025g/L ; agar 15,0 şeklindedir. "Salmonella – Shigella Agar with Sodium Deoxycholate and Calcium Chloride" adı ile de bilinen bu besiyeri ISO 10273 'e göre patojenik Yersinia serotiplerinin ve özellikle Y. enterocolitica O:3 serotipinin izolasyonu ve tanımlanması için uygundur. Dehidre besiyeri kaynar su banyosunda tümüyle eriyinceye kadar sürekli karıştırılır. Su banyosunda 1 saati geçmeyecek şekilde 50 oC 'a soğutulur ve Petri kutularına 20 mL dağıtılır. Besiyerinin aşırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızı kahve renklidir, pH 'sı 25 oC 'da 7,4±0,2 'dir. Buzdolabında ve karanlıkta olmak kaydı ile 1 gün depolanabilir. Yüzey kurutması sırasında aşırı kuruma olmamasına dikkat edilmelidir. Tek koloni elde edilecek şekilde yüzeye öze ile sürme ya da spatülle yayma yapılır, 30 oC 'da 24–48 saat inkübasyon sonunda 1 mm çaplı renksiz yuvarlak koloniler muhtemel Yersinia kolonileridir. 10 büyütme güçlü büyüteç ile bakıldığında merkezde granül yapı gözlenir. Besiyeri bileşimindeki brilliant green, safra tuzları, tiyosülfat ve sitrat çoğu refakatçi floranın gelişimini engeller. Hidrojen sülfür oluşumu tiyosülfat ve demir iyonları ile belirlenir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 20 mL olacak şekilde 328 Petri kutusu hazırlanabilir. SSDC Agar besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.