New Page 2
ITC Broth Base

ITC Broth Base

Granül formda ticari üretimden kalkmıştır. Yersinia enterocolitica analizinde kullanılan bu besiyeri "Irgasan – Ticarcillin – Chlorate Broth base acc. to Wauters" adı ile de bilinir. ISO 10273 'e uygundur. Bileşimi kazein peptonu 10,0 g/L ; maya ekstraktı 1,0 g/L ; susuz MgCl2 28,1 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; malachite green 0,01 g/L şeklindedir. Hazırlanması için distile su içinde bileşenler çözülür, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Oda sıcaklığına soğutulup üzerine gereken miktarda Irgasan, Ticarcillin ve Potassium chlorate eklenir, iyice karıştırılır. Katkısı eklenmiş besiyeri oksijenin minimum girişini sağlamak amacıyla tercihen sterilize edilmiş dar boyunlu erlenlere 100 mL olacak şekilde dağıtılır. Hazırlanmış besiyeri ile gıdanın % 1 düzeyinde inokülasyonu önerilmektedir. Analizi yapılacak gıdanın önce Tamponlanmış Peptonlu Su (Merck 1.07228) besiyerinde 1: 4 oranında seyreltilmesi, burada alınacak 5 mL sıvının ITC besiyerine aktarılması ile daha doğru sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve mavi, mavimsi yeşil renktedir ve pH 'sı 25 oC 'da 6,9±0,2 'dir. Seyreltme işleminin tamponlanmış besiyeri içinde hafifçe çalkalama ile yapılması gerekmektedir. İnoküle edilen erlenler 25 oC 'da 48 saat inkübe edilir. Bu süre sonunda besiyerinin orijinal mavi renginin yeşilimsi maviye dönüşmesi patojenik Yersinia serotiplerinin varlığına işaret eder. Buradan CIN Agar ya da ISO 10273 'e uygun olarak SSDC Agar besiyerine sürme yapılması gerekmektedir. Besiyeri bileşimindeki kazein peptonu ve maya ekstraktı Yersinia için optimum gelişme koşullarını sağlarken, antibiyotikler magnezyum klorür ve malahit yeşili besiyerine selektif özellik katar.