New Page 2
CASO Broth

CASO Broth + Polymxin B Sulfate

Bacillus cereus 'un EMS yöntemi ile sayılmasında kullanılan besiyeridir. CASO Broth (Merck 1.05459) tek kuvvette 30 g/L, çift kuvvette 60 g/L konsantrasyonda olacak şekilde gerekirse ısıtılarak distile su içinde eritilir, tüplere 10 'ar mL ya da amaca uygun şekilde erlenlere dağıtılıp otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Bileşimi 50.000 IU polymyxin B Sulfate olan Bacillus cereus Selective Supplement (Merck 1.09875) 5 mL steril distile su ile çözülür. Bu çözelti tek kuvvette hazırlanmış CASO Broth besiyerine 0,1 mL/L ve çift kuvvette hazırlanmış olana 0,2 mL/L olacak şekilde ilave edilir.