New Page 2
Chromocult Coliform Agar

Chromocult Coliform Agar (Enhanced Selectivity) ES (Merck 1.00850)

Koliform grup bakteriler ve E. coli 'nin beraberce belirlenmesi için geliştirilmiş ve selektivitesi artırılmış bir besiyeridir. Bileşimi pepton 5,0 g/L ; KCl 7,5 g/L ; MOPS 10,0 g/L ; safra tuzları 1,15 g/L ; 6-chloro-3-indoxyl-beta-D-galactopyranoside 0,15 g/L ; isopropyl-beta-D-thio-galactopyranoside 0,1 g/L ; 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid 0,1 g/L ; agar 10,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 34,5 g/L konsantrasyonda distile su içinde kaynatılarak ve sürekli karıştırılarak eritilir. 45–50 oC 'a soğutulup Petri kutularına dökülür. Bu sıcaklıkta 2 saatten fazla beklenirse presipitat görülebilir. Bu besiyeri otoklavlanmaz ve aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanış besiyeri berrak ve renksizdir. pH 'sı 25 oC 'da 7,0±0,2 'dir. buzdolabı sıcaklığında 2 haftaya kadar depolanabilir. Peptonların ve MOPS 'un uygun kombinasyonu koliformların hızlı gelişmesini ve kromojenik bileşenlerin optimum transformasyonunu sağlar. Safra tuzları ve propiyonat Gram pozitif ve Gram negatif refakatçi florayı baskılar. Koliform grup ve E. coli 'nin beraberce belirlenmesi iki kromojenik substrat ile sağlanır. Salmon-beta-D-GAL koliformlar için karakteristik olan beta-D-galaktozidas ile parçalanır ve koliform kolonilerinin somon–kırmızı renkte olmasını sağlar. E. coli için karakteristik olan beta-D-glucuronidaz enzimi ise X-beta-D-glucuronide substratını parçalayarak koloninin mavi renk almasını sağlar. E. coli O157 serotipleri gibi beta-D-glucuronidaz enzimi olmayan bakteriler somon–kırmızı renkli koloniler oluşturur. Yüksek asitli gıdalarda asitlik ile koloni rengi arasında etkileşim olmaması için tamponlanmış peptonlu su ile hazırlanmış 1/10 seyreltisinin kullanılması önerilmektedir. Membran filitre tekniği ile de kullanılabilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 1159 adet Petri kutusu hazırlanabilir.