New Page 2
Count Agar Sugar

Count Agar Sugar-free acc. to FIL-IDF (Merck 1.10878)

Bileşimi ISO 13559 'a uygun olarak pepton (jelatin) 7,5 g/L ; pepton (kazein) 7,5 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 35 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,5±0,2 ' dir. Count Agar,  FIL-IDF metotlarına uyumlu, tereyağı ve diğer süt ürünlerindeki bulaşan mikroorganizmaların sayısının tespiti için kullanılır. Bu besiyeri fermente karbohidratları içermez ve mikroorganizmaların selektif olarak geliştirilebileceği nispeten zayıf besin değerine sahiptir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 1144 Petri kutusu hazırlanır. Count Agar hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.