New Page 2
Chromocult Enterococci Broth

Chromocult Enterococci Broth (Merck 1.10294)

Bileşimi Pepton karışımı 8,6 g/L ; NaCl 6,4 g/L ; sodyum azide 0,6 g/L ; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucopyranoside (X-GLU) 0,04 g/L ; Tween 80 2,2 mL/L şeklindedir. Tek kuvvet için 18,0 g/L, çift kuvvet için 36,0 g/L olacak şekilde dehidre besiyeri distile su içinde gerekirse ısıtılarak çözülür ve tek kuvvette hazırlananlar standart deney tüplerine, çift kuvvette olanlar ise 18X180 mm büyük tüplere 10 'ar mL veya 250 mL 'lik erlenlere 100 'er mL dağıtılıp otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarı renkli olup, pH 'sı 25 oC 'da 7,5±0,2 'dir. Besiyeri bileşiminde bulunan sodyum azid özellikle Gram negatiflerin gelişmesini baskılar. 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucopyranoside (X-GLU) 'in parçalanması özel peptonlar ile desteklenir. X-GLU' nun parçalanması sonunda oluşan mavi-yeşil renk oluşumu enterokoklar ve D grup streptokoklar için karakteristiktir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile tek kuvvette 27,8 litre, çift kuvvette 13,9 litre besiyeri hazırlanabilir. Bu besiyerinin 100 g olan ambalajı da vardır. Chromocult Enterococci Broth besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.