New Page 2
Duopath Verotoxins

Duopath Verotoxins (Merck 1.04144)

Enterohemorajik E. coli (EHEC) serotipleri tarafından oluşturulan verotoksinlerin belirlenmesi için immun akış prensibi ile çalışan immunokromatografik hızlı bir test kitidir. VT1 ve VT2 ayrı ayrı belirlenir. Örnek penceresine 160 µL kültür ilave edildikten sonra 20 dakika içinde kontrol "C" penceresinde kırmızı şerit oluşur. Aynı süre içinde VT1 penceresinde kırmızı şerit oluşması VT1 toksinin varlığını, VT2 penceresinde kırmızı şerit oluşması ise VT2 toksinin varlığın gösterir. Bazı EHEC suşları sadece bir toksin oluştururken, bazıları her ikisini de oluşturur. 1 pakette 25 test kiti vardır.