New Page 2
Caye Broth Base

Caye Broth Base (Merck 1.00060)

Verotoksin üretme potansiyelindeki E. coli izolatlarının Verotoksin (VT1 ve/ veya VT2) üretip üretmediğinin belirlenmesi için kullanılan bir besiyeridir. Genel olarak CT-SMAC Agar besiyerinden E. coli O157 analizi ile elde edilen koloniler bu besiyerinde inkübe edildikten sonra Duopath Verotoxins test kiti (Merck 1.04144) uygulanır. Bileşimindeki casaminoasitler ve maya ekstraktı verotoksin oluşturan E. coli 'lerin gelişmesini, iz elementler ve yüksek pH verotoksin oluşumunu destekler. Bileşimi Casaminoacids 20,0 g/L ; maya ekstraktı 6,0 g/L ; D(+) glikoz 2,5 g/L ; NaCl 2,5 g/L ; K2HPO4 8,71 g/L ; MgSO4 0,05 g/L ; MnCl 0,005 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 7,95 / 200 mL distile su içinde kaynatılarak ve sürekli karıştırılarak çözülür, otoklavda 121 oC 'a 15 dakika sterilize edilir. Oda sıcaklığına soğutulup, aseptik koşullar altında 1 mL steril distile su ile çözüşmüş 1 şişe CAYE Broth Supplement (Merck 1.00051) ilave edilir, karıştırılıp steril tüplere 1 'er mL olacak şekilde dağıtılır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve açık kahverengidir. pH 'sı 25 oC 'da 8,5±0,2 'dir. Tüplere dağıtım sırasında besiyeri sürekli karıştırılmalıdır. Tüplerde presipitat oluşması besiyeri performansını etkilemez. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12.578 adet 1 mL tüp hazırlanabilir. Bir pakette 16 şişe katkı olduğuna göre bir kutu dehidre besiyeri için 4 kutu katkı gereklidir. Katkının raf ömrü besiyerinden daha kısadır, stoklarda bu özellik dikkate alınmalıdır.