New Page 2
Candida Elective Agar

Candida Elective Agar (Merck 1.10456)

Bileşimi maya ekstraktı 1,0 g/L ; pepton (soya) 2,0 g/L ; glisin 10,0 g/L ; D(+) glikoz 10,0 g/L ; bismutsülfit indikatörü 2,0 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 40 g/L olacak şekilde distile su içinde agar eriyinceye kadar karıştırılarak ısıtılır. Otoklavlamaz. Hazırlanmış besiyeri menevişli  (yanardöner) ve sarı-beyaz olup, 25 °C 'da pH 'sı 6,5±0,2 ' dir. Candida ve diğer mayalar normal olarak bileşimindeki bizmut sülfit'i indirger ve koloni rengi siyaha yakın kahverengiye dönüşür. Refakatçi floranın engellenmesini arttırmak için 2 mg/L neomisin sülfat eklenmesi önerilmektedir. Yapışkan görünüşlü kahverengi-siyah, düzgün koloniler genellikle mayalardır. Benzer renkli bakteri kolonileri veya maya benzeri mantarlar bu besiyerinde gelişemezler ve mikroskobik inceleme ile ayrılırlar. Dermatophytes ve küfler bu kültür ortamında nadiren gelişirler ve aeriyal hifleri ile kolayca ayrılır. Mayaları ve özellikle Candida albicans 'ı identifiye etmek için ilave testler yapılmalıdır. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 1000 Petri kutusu hazırlanır. Candida Elective Agar  hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.