New Page 2
Malachite

Malachite-green Broth Base (Merck 1.10329)

Pseudomonas aeruginosa 'nın selektif zenginleştirmesi için kullanılır. Bileşimi pepton (et) 5,0 g/L ; et ekstraktı 3,0 g/L ; K2HPO4 0,37 g/L şeklindedir. Temel besiyeri oluşturmak için dehidre besiyeri 8,4 g/L (tek kuvvetli) veya 25,1 g/L (üç kuvvetli) olacak şekilde distile suda eritilir. Uygun kaplara 50 mL olacak şekilde dağıtılıp, otoklavda 121 oC' de 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış bazal besiyeri berrak ve sarı-kahverengindedir. DIN normlarına uygun olarak çeşitli sularda Pseudomonas aeruginosa analizinde kullanılır. Ayrıca kaynak ve maden suları analizi için de uygundur. Besiyeri refakatçi floranın gelişimini baskılarken Pseudomonas aeruginosa bu bileşimden etkilenmez. Bir miktar fosfat tamponunun eklenmesi besiyerinin pH' sını korur. Tamamlanmış besiyerini hazırlamak için sterilize edilmiş ve oda sıcaklığına soğutulmuş 50 mL Malachite-green bazal besiyerine filitre ile sterilize edilmiş malachite green oxalate çözeltisinden (0,15 g / 90 mL distile su) 0,3 mL (tek kuvvetli) veya 0,9 mL (üç kuvvetli) eklenir. İstenirse, 1 litre bazal besiyeri otoklavda sterilize edildikten sonra gereken konsantrasyonu sağlayacak şekilde yine filitre ile sterilize edilmiş malachite green oxalate çözeltisi ilave edilip, karıştırıldıktan sonra steril kaplara 50 'şer mL olacak şekilde de dağıtılabilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve yeşil olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,3±0,2 'dir. Pseudomonas aeruginosa gelişmesi için 0,01 g/L malachite green oxalate bulunması gerekir. Buna göre 5 ml örnek ya da membran filitre doğrudan 50 mL tek kuvvetteki besiyerine ilave edilebilirken, daha büyük hacimler çift ya da üçlü kuvvette besiyerine ilave edilmelidir. Örneğin 100 mL su örneği için 50 mL üçlü kuvvette besiyeri kullanıldığında malachite green oxalate konsantrasyonu tek kuvvetteki gibi olacaktır.  Malachite-green Broth hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.