New Page 2
LEIFSON Agar

LEIFSON Agar (Merck 1.02896)

Salmonella ve Shigella izolasyonu için kullanılan Deoxycholate Citrate Agar acc. to LEIFSON; modified ve Deoxycholate Citrate Agar ismi ile de bilinir. Bileşimi et ekstraktı 5,0 g/L ; pepton (et) 5,0 g/L ; laktoz 10,0 g/ L ; sodyum tiyosülfat 5,4 g/L ; amonyum demir(III) sitrat 1,0 g/L ; sodyum deoksikolat 3,0 g/L ; neutral red 0,02 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. Deoksikolat  ve sitrat konsantrasyonlarının yüksek olması Gram pozitif mikrobiyal florayı tamamen baskılar ve koliform bakterilerin gelişimini engeller. Shigella 'nın bazı türleri de engellenirken Salmonella normal olarak gelişir. Laktozun indirgenmesi besiyerinin asidifikasyonuna neden olur ve laktoz pozitif koloniler kırmızı renkli görülür. Koloniler genellikle asidifikasyon nedeniyle, deoksiholik asidin bulanık zonu ile çevrilidir. Laktoz negatif mikroorganizma kolonileri renksizdir. Tiyosülfat'ın sülfüre indirgenmesi, siyah demir sülfür formasyonu ile görülür. LEIFSON Agar  47,5 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve hızla soğutulup Petri kutularına dökülür. Besiyeri ısıya duyarlı olduğu için sürekli çalkalanarak kaynama noktasına getirilmelidir. Hazırlandıktan sonra tekrar eritilmemeli ve otoklavlanmamalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızımsı kahverenginde olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,5±0,2 'dir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 840 Petri kutusu hazırlanır. LEIFSON besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.