New Page 2
LB

LB-Broth (Miller) (Merck 1.10285)

Bileşimi maya ekstraktı 5,0 g/L ; pepton (kazein) 10,0 g/L ; NaCl 10,0 g/L şeklindedir. 25 g dehidre besiyeri 1 litre distile suda eritilir 121 oC' da 15 dakika otoklavda sterilize edilir. Hazırlanan besiyeri berrak ve sarımsı kahverengi olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,0±0,2 'dir. E. coli 'nin gelişimini destekleyecek şekilde formülüze edilmiştir. Pepton ve maya ekstraktı, nitrojen, karbon, sülfür, mineraller ve vitaminler gibi faktörler gelişme sağlar. 500 gram olan bir kutu besiyerinden 20 L besiyeri hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.