New Page 2
Kanamycin Esculin Azide Agar

Kanamycin Esculin Azide Agar (Merck 1.05222)

Gıda maddeleri, su ve diğer materyalden enterokokların izolasyonu, ayrımı ve sayımı için kullanılan bir besiyeridir.  Bileşimi pepton (kazein) 20,0 g/L ; maya ekstraktı 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; sodyum sitrat 1,0 g/L ; sodyum azid 0,15 g/L ; kanamisin sülfat 0,02 g/L ; eskulin 1,0 g/L ; amonyum demir (III) sitrat 0,5 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri   47,5 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kahverengi mavimsi olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,1±0,2 'dir. Kanemisin ve azid refakatçi bakteriyel florayı önemli ölçüde  engeller. Enterokoklar (D grup streptokoklar)  bu maddelere karşı az hassastır ve böylelikle normal gelişim gösterir ve Glukozit eskulini hidrolize ederek glikoz ve eskulitine parçalar. Esculetin, demir(III) iyonları ile zeytin yeşili ile siyah arası renk veren bir kompleks oluşturur. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 840 petri kutusu hazırlanır. Kanamycin Esculin Azide Agar hakkında Merck  sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.