New Page 2
GASSNER Agar

GASSNER Agar(Merck 1.01282)

Gıda ve diğer materyalden patojenik Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve izolasyonu için kullanılan bir besiyeridir. Bileşimi pepton 14,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; laktoz 43,0 g/L ; water blue 0,62 g/L ; metachrome yellow  1,25 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 77 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve koyu yeşil olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,2±0,2 'dir. Besiyerinin içeriğindeki metakrom sarısı, refakatçi Gram pozitif mikrobiyal florayı engeller. Water Blue indikatörünü asidik bölgede koyu mavi, alkali bölgede renksiz koloni oluşmasını sağlar. Buna göre laktoz pozitif ve negatif bakteri kolonileri açık bir şekilde ayrılır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL olacak şekilde 515 Petri kutusu hazırlanır. GASSNER Agar hakkında Merck  sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.