New Page 2
Dermatophytes Selective

Dermatophytes Selective (DTM) Agar (Merck 1.10896)

Diğer mikroorganizmalarla da kontamine olmuş örneklerden dermatofitlerin izolasyonu ve hızlı tanımlanması için kullanılır. DTM Agar olarak da bilinen besiyeri bileşimi pepton (soya) 10,0 g/L ; D(+) glikoz 10,0 g/L ; ksilohekzimid 0,5 g/L ; gentamisin sülfat 0,1 g/L ; klor tetrasiklin 0,1 g/L ; phenol red 0,2 g/L ; agar 17,0 g/L şeklindedir. Bileşimindeki inhibitörler bakteri, maya ve diğer küflerin gelişimini baskılar. Dermatofitler besiyerinde gelişim gösterdiğinde alkalizasyon sonucu kırmızı renkli koloniler oluştururlar. Diğer küflerin pek çoğu besiyerinin rengini değiştirmeyen asidik metabolitler üretirler. Bu nedenle dermatofitleri diğer mantarlardan süratle ve yüksek bir hassaslıkla ayırmak mümkündür. Nadiren de olsa diğer mikroorganizmalar da bu renkte koloni oluşturabilir. Dehidre besiyeri  38 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 10 dakika sterilize edilip, Petri kutularına veya yatık olarak tüplere dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarı-turuncu renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı  5,5±0,2 'dir. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 12,5 olacak şekilde 1052 Petri kutusu ya da 7 mL olacak şekilde 1879 yatık agar tüpü hazırlanabilir. DTM Agar hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.