New Page 2
Differential Clostridial Agar

Differential Clostridial Agar (DCA) (Merck 1.10259)

Kuru gıdalarda sülfiti indirgeyen klostridiumların sayımı için kullanılır. Bileşimi pepton (kazein) 5,0 g/L ; pepton (et) 5,0 g/L ; et ekstraktı 8,0 g/L ; nişasta 1,0 g/L ; D(+) glikoz 1,0 g/L ; maya ekstraktı 1,0 g/L ; sisteinyum klorür 0,5 g/L ; resazurin 0,002 g/L ; agar 20,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 41,5 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. 45 oC' a soğutulup, aseptik koşullarda, kullanımdan önce 5 ml/L taze hazırlanmış ferric(lll) amonyum sitrat çözeltisi (5 ml distile suda 1 g çözülür, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir) ve 7,5 ml/L sodyum sülfit x 7 H2O çözeltisi (7,5 mL distile suda 0,75 g çözülüp, filtre ile sterilize edilir) ilave edilir. Hazırlanmış besiyeri rengi sarımsıdan kırmızı-kahverengine kadar değişebilir. 25 °C 'da pH 'sı 7,6±0,2 'dir. Besiyeri hazırlandığında derhal kullanılmalı, depolanmamalıdır. Dökme yöntemi ile ekim yapıldıktan ve agar katılaştıktan sonra aynı besiyeri ikinci kat olarak 10 mL olacak şekilde dökülür. Anaerobik ortamda 30 oC 'da  3 gün inkübasyon sonucu 1-5 mm çapındaki siyah koloniler Clostridia olarak sayılır. DCA besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.