New Page 2
China

China-Blue Lactose Agar (Merck 1.02348)

Bileşimi et ekstraktı 3,0 g/L ; pepton (kazein) 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; laktoz 10,0 g/L ; China blue 0,375 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 35,5 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve soluk mavi renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,2±0,2 ' dir. Sütte mikroorganizma sayımı ile  laktoz pozitif ve laktoz negatif mikroorganizmaları ayırt etmek için kullanılır. Salmonella, Serratia, Proteus gibi laktoz negatiflerin kolonileri renksiz görünürken, koliform bakteriler, stafilokok ve streptokok gibi laktoz pozitiflerin kolonileri mavi görünür. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 12,5 g/L olacak şekilde 1126 Petri kutusu hazırlanabilir. China-Blue Lactose Agar hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.