New Page 2
Bromocresol

Bromocresol-purple Azide Broth (Merck 1.03032)

Bileşimi pepton (kazein) 10,0 g/L ; maya ekstraktı 10,0 g/L ; D(+) glikoz 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; K2HPO4 2,7 g/L ; KH2PO4 2,7 g/L ; sodyum azid 0,5 g/L ; bromocresol purple 0,032 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 36 g/L olacak şekilde distile su içinde çözülür, istenirse 5 ml/L gliserol eklenerek yavaşça karıştırılır. Test tüplerine dağıtılıp, 15 dakika 115 oC 'da otoklavlanır. Gliserol ilavesi enterococcal glikoz fermantasyonunun artırılması için kullanılır. Bromocresol-Purple Azide Broth, Azide Dextrose Broth (Merck 1.01590) ile ilk analizin yapılmasından sonra uygulanması önerilir. Hazırlanan besiyeri berrak ve menekşe rengi olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,0±0,2 'dir. Renk sarıya dönerek bulanık bir hal alırsa bu Enterococci varlığını gösterir. Bileşimindeki sodyum azid tüm refakatçı bakteriyel florayı engeller. Enterokoklar Bromocresol-Purple Azid Broth 'daki glikozu asit oluşturarak fermente eder ve bu durumda pH indikatörü nedeniyle renk sarıya döner. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 13.888 mL besiyeri hazırlanır. Bromocresol-Purple Azide Broth hakkında Merck  sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.