New Page 2
BROLAC Agar

BROLAC Agar (Merck 1.01639)

BROLAC Agar Bromothymol-blue Lactose Agar adıyla da bilinir. Bileşimi pepton (et) 3,5 g/L ; pepton (kazein) 3,5 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; laktoz 15,5 g/L ; bromotimol blue 0,04 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Laktoz pozitifleri laktoz negatiflerden ayırmak amacıyla özellikle Enterobacteriaceae için kullanılan dehidre besiyeri 40,5 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve yeşil ile yeşil-mavi arasında olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,0±0,2 'dir. Petri kutularına yayma yöntemi ekim yapılır ve optimum sıcaklıkta (genel olarak 35°C) aerobik ortamda 24 saat inkübasyona bırakılır. Laktoz pozitifler laktozdan asit oluşturdukları için pH indikatörü nedeni ile sarı bir zon ile çevrili altın sarısı renkli koloniler yaparlar. Laktoz negatiflerde ise alkalinizasyon nedeni ile koloniler yeşilden maviye, bazen mavi bir zon tarafından çevrili koloniler oluştururlar. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu olacak şekilde 987 Petri kutusu hazırlanır. BROLAC besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.