New Page 2
Oxytetracyclin Glucose Yeast

Oxytetracyclin Glucose Yeast (OGY) Agar

Besiyeri ticari üretimden kaldırılmıştır. Bunun yerine OGYE Agar (Merck 1.05978) kullanılması önerilmektedir. Bileşimi Yeast extract 5,0 g/L ; D(+)glikoz 10,0 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Başta gıda olmak üzere her türlü materyalde maya ve küflerin belirlenmesi ve sayımı için kullanılır. Bileşenler destile su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 50 oC 'a soğutulan besiyerine 2 şişe/L OGY selektif katkısı (Merck 1.09877) ya da 1 mL/L gentamicin çözeltisi (Merck 1.11977) ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. OGY katkısı oxytetracycline bileşimindedir. Bu besiyeri özellikle tereyağının rutin analizi için önerilmektedir. Dışkı analizlerinde Enterobacteriaceae familyası üyelerinin daha iyi baskılanması için oxytetracycline yerine gentamicine kullanılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahverengi olup pH 'sı 25 oC 'da 7,1±0,2 'dir.