New Page 2
Klebsiella Agar

Klebsiella Agar

Hazır ticari üretimi yoktur. Simmons Citrat Agar besiyerine (Merck 1.02501) otoklav öncesinde 10 g/Litre olacak şekilde myo-inositol (Merck 1.04728) ilave edilir. Kaynatılarak eritilir, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika süre ile sterilize edilip, otoklav çıkışı Petri kutularına dökülür.