New Page 2
APT Agar

APT Agar (Merck 1.10453)

All Purpose + Tween Agar adı ile de bilinir. Tween 'den kasıt Tween 80 'dir. Bileşimi pepton (kazein) 12,5 g/L ; maya ekstraktı 7,5 g/L ; D(+) glikoz 10,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; 3-sodyum sitrat 5,0 g/L ; K2HPO4 5,0 g/L ; Tween 80 0,2 g/L ; MgSO4 0,8 g/L ; MnCl2 0,14 g/L ; FeSO4 0,04 g/L ; thiaminium dichloride 0,001 g/L ; agar 13,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 59,5 g/Litre olacak şekilde distile su içinde kaynatılarak eritilir, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri parlak ve kahve rengi olup, 25 °C 'da pH 'sı 6,7±0,2 ' dir. Et ürünleri, konserve gıdalar, meyve suları ve diğer gıdalardaki yüksek thiamine konsantrasyonuna gerek duyan Lactobacillus ve Leuconostoc türleri ile Lactococcus lactis 'in de bulunduğu laktik asit bakterilerinin geliştirilmesi ve sayımı için kullanılır. Besiyeri selektif özellikte olmadığı için bu bakterilerin yanında refakatçi flora da rahatlıkla gelişir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/ Petri kutusu hesabı ile 672 adet Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi elde edilebilir.