New Page 2
Zenginleştirilmiş Mueller

 Zenginleştirilmiş Mueller – Hinton Agar

Hazır ticari besiyeri değildir. Bu besiyerinin hazırlanması için ; (a) Mueller Hinton Agar (Merck 1.05437) dehidre besiyeri 500 mL destile su içinde 17,0 g tartılıp (34,0 g/L)  gerekirse ısıtılarak eritilir ve otoklavda 115 oC 'da 10 dakika sterilize edilip, 50 oC 'a soğutulur. Gerekirse daha önceden hazırlanmış ve jelleşmiş besiyeri daha sonra kaynatılarak eritilir ve 50 oC 'a soğutulur. (b) 10 g hemoglobin 490 mL destile su içinde eritilip 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir ve otoklav çıkışı 50 oC 'a soğutulur. (c) 1 şişe ISO VITAE X üzerine 2 mL steril destile su ilave edilir. (a), (b) ve (c) çözeltileri karıştırılıp, Petri kutularına dökülür.