New Page 2
Yersinia Selective Enrichment Broth

Yersinia Selective Enrichment Broth ; Ossmer (Merck 1.16701)

Bileşimi pepton 10,0 g/L ; L-asparjinik asit 20,0 g/L ; sodyum prüvat 0,15 g/L ; basitrasin 0,15 g/L ; ırgasan 0,01 g/L ; Tween 80 2,2 g/L ; MOPS/TRIS 5,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 38,7 g/L olacak şekilde distile su içinde ısıtılarak eritilir. Bu besiyeri içinde zor eriyen bileşenler vardır. Dolayısıyla eğer besiyeri tüplere dağıtılacak ise iyice eridiğinden emin olunmalıdır. Otoklavda 121 oC' da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri translusent ve hafif sarı-kahve renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,2±0,2 ' dir. Y. enterocolitica gelişimi özel seçilmiş peptonlar ve diğer substratlar ile desteklenirken refakatçi floranın gelişimi irgasan ve bazitrasin ile engellenir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 1292 tüp hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.