New Page 2
Vogel

Vogel-Johnson Agar (Merck 1.05405)

Bileşimi pepton (kazein) 10,0 g/L ; maya ekstraktı 5,0 g/L ; K2HPO4 5,0 g/L ; D(-) manitol 10,0 g/L ; lityum klorür 5,0 g/L ; glisin 10,0 g/L ; fenol kırmızı 0,025 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Bu besiyerinin hazırlanışında farklı bir uygulama vardır. 58 g/L olarak distile suya ilave edilip 30 dakika kendi halinde bırakılır. Bu süre içinde 5 dakika aralıklarla karıştırılır. Son karıştırmadan sonra otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip, 45 oC 'a soğutulur ve filitre ile sterilize edilmiş 0,24 g potasyum tellurit (Merck 1.05164) çözeltisi ilave edilir, karıştırılıp Petri kutularına dökülür. 25 °C 'da pH 'sı 7,2±0,2 ' dir. Besiyeri bileşimindeki tellurit ve lityum klorür refakatçi florayı baskılarken, mannitol S. aureus gelişimini teşvik eder ve aynı zamanda fenol red ile belirlenen şekilde koloni etrafında berrak zon oluşmasını sağlar. S. aureus aynı zamanda telluriti metalik telluriuma indirgeyerek koloninin siyah renkli olmasını sağlar. Petri kutularına dökülmüş kırmızı renkli berrak besiyeri buzdolabında 1 hafta depolanabilir. Ekim standart yayma yöntemi ile yapılır ve 35 oC 'da 48 saat inkübasyon sonunda gelişen siyah renkli ve etrafında sarı zon olan koloniler S. aureus olarak sayılır. 500 g olan 1 kutu besiyeri ile 689 adet standart 12,5 mL Petri kutusu hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.