New Page 2
Tetratiyonat Broth

Tetratiyonat Broth ; Muller – Kaufmann (Merck 1.10863)

Bileşimi et ekstratı 0,9 g/L ; pepton (et) 4,5 g/L ; maya ekstraktı 1,8 g/L ; NaCl 4,5 g/L ; CaCO3 25 g/L ; sodyum tiosülfat 40,7 g/L ; öküz safrası 4,75 g/L şeklindedir. Dehidre bazal besiyeri 82 g/L olacak şekilde destile su içinde eritilir, yavaşça ısıtılarak kaynama noktasına getirilir ve hızla soğutulur. Kullanımdan önce 20 mL/L olacak şekilde iodine/potasyum iodid çözeltisi ve %0,1 'lik brilliant green (Merck 1.01310) çözeltisinden 10 mL/L olacak şekilde ilave edilip karıştırılır, steril tüplere ya da erlenlere dağıtılır. Katkıları ilave edilmiş besiyeri aynı gün kullanılmalıdır. Iodine/ potasyum iodid çözeltisi hazırlanması için 20 mL destile su içinde 5 g potasyum iodid (Merck 1.05043) ve 4 g resublime iyot (Merck 1.04761) eritilir. Hazırlanmış besiyeri bulanık ve yeşil olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,6±0,2 ' dir. Kalsiyum karbonattan gelen beyaz çökelti olur. Tetratiyonat, besiyerindeki tiyosülfattan iyot ilavesi sonunda oluşur. Tetratiyonat koliform ve diğer pek çok enterik bakterinin gelişmesini baskılarken, Salmonella, Proteus ve diğer bazı bakteriler tetratiyonatı indirgeyerek olumsuz etkisinden kurtulurlar. Kalsiyum karbonat tetratiyonatın indirgenmesi sırasında ortaya çıkan sülfürik asidi nötralize eder. Safra tuzları Salmonella 'nın gelişmesini teşvik ederken özellikle Gram pozitif refakatçi floranın gelişimini engeller. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 6,1 litre bazal besiyeri hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.