New Page 2
Selenit F Broth

Selenit F Broth (Merck 1.07717)

Bileşimi pepton (et) 5,0 g/L ; sodyum selenit 4,0 g/L ; K2HPO4 3,5 g/L ; KH2PO4 6,5 g/L şeklindedir. Bu besiyeri Selenite Broth ve Selenite Enrichment Broth acc. to Leifson adları ile de bilinir. 23 gram dehidre besiyeri 1 litre destile suya ilave edilir, karıştırılarak eritilir, uygun kaplara dağıtılıp en fazla 60 oC 'da 1-2 dakika olacak şekilde ısıtılarak sterilize edilir. Besiyeri hazırlanıp uzun süre depolanacak ise filitre ile sterilizasyon önerilir. Hazırlanmış besiyerinin rengi berrak sarımsı olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,0±0,2' dir. Dehidre besiyeri uzun süre depolandığında hazırlanmış besiyeri rengi kırmızımsı olur ancak bu durum besiyeri performansını etkilemez. Besiyeri bileşimindeki selenit genellikle inkübasyonun ilk 6–12 saatinde enterik koliformların ve enterokokların gelişimini baskılar. 500 gram olan bir kutu besiyeri 21.739 mL besiyeri hazırlanabilir. Katı örnekler standart şekilde ekilirken, sıvı örneklerin çift kuvvetli besiyerine (46 g/L) 1:1 oranında ekilmesi önerilir. İnkübasyon 37 oC 'da 24 saat yapılabileceği gibi kimi araştırıcılara göre 43 oC inkübasyon sıcaklığı daha iyi sonuç vermektedir. İnkübasyonun ilk 12 saati sonunda ve 24 saat sonunda uygun katı besiyerine sürme yapılır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.