New Page 2
Presence

Presence – Absence Broth (Merck 1.00414)

Bileşimi et ekstraktı 3,0 g/L ; pepton 5,0 g/L ; laktoz 7,46 g/L ; triptoz 9,83 g/L ; K2HPO4 1,35 g/L ; NaCl 2,46 g/L ; sodyum lauryl sülfat 0,05 g/L ; bromokresol moru 0,0085 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri üçlü kuvvette 91,5 g/L konsantrasyonda hazırlanır, 250 mL erlen ya da şişelere 50 mL  olacak şekilde dağıtılır, otoklavda 121 oC 'da 12 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızıdır, 25 °C 'da pH 'sı  5,0±0,2 'dir. Üzerine analiz edilecek su örneğinden 100 mL ilave edilir, karıştırılır ve 35 oC 'da 24 saat inkübe edilir. Negatif sonuçlar için ilave 24 saat inkübasyon önerilir. Laktoz pozitif olan koliform bakterilerin laktozu fermente etmelerine bağlı olarak besiyerinin orijinal kırmızı rengi bromocresol purple indikatörü nedeniyle sarıya döner. Gerekirse  erlenin hafifçe çalkalanması ile çıkan gaz baloncuklarının izlenmesi ile gaz oluşumu da değerlendirilebilir. Asit ve/ veya gaz pozitif sonuçların Brilliant Green Bile Broth (Merck 1.05454) besiyerinde doğrulanması önerilmektedir. Besiyeri bileşimindeki pepton ve et ekstraktı koliformlar için iyi besin kaynağı iken, fosfat tampon ve tuz iyi bir ozmotik denge sağlar. Lauril sülfat ise refakatçi flora üzerinde olumsuz etki yapar. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 100 mL su analizinde kullanılmak üzere 109 adet 50 mL triple konsantre (üç kuvvette) besiyeri hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.