New Page 2
Monsur Besiyeri

Monsur Besiyeri

Besiyerinin hazır ticari preparatı yoktur. Formülü; Tripticase 10 g , NaCl 10 g , Sodium taurocholate 5 g/L ; NaCO3 1 g/L ; Jelatin 20 g/L ; Agar 15 g/L şeklindedir. Bu maddeler 1 litre destile su içerisine konur. 121 oC 'de 15 dakika otoklavda steril edilir. Bu işlem sonunda besiyeri 55-60 oC 'a soğuduğunda aseptik koşullarda % 2' lik Potassium tellurite' den 1 mL ilave edilir. Karışım halindeki besiyerinin pH 'sı 8,5 olacak şekilde ayarlandıktan sonra Petri kutularına dökülür.