New Page 2
Nitrate Broth

Nitrate Broth 

Granül formda ticari üretimden kalkmıştır. Bileşimi Peptone (meat) 8,6 g/L ; NaCl 6,4 g/L ; KNO3 1,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 16,5 g/L olacak şekilde gerekirse ısıtılarak damıtık su içinde çözülür, tüplere 5' er mL dağıtılıp otoklavda 121 oC' da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarı renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,2±0,2 ' dir ve buzdolabında 2 aya kadar depolanabilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 6060 test yapılabilir. Nitrat testi için kullanılan Griess-Ilosvay's nitrit  çözeltisinin (Merck 1.09023) 500 mL olan 1 şişesi ile ortalama 1750 test, çinko tozunun  (Merck 1.08774)  100 g olan 1 kutusu ile 1000 test yapılabilir.