New Page 2
Lactose Sulfite
Lactose Sulfite (LS) Medium 
Bazal besiyeri bileşimi kazein Pepton  (Merck 1.07213) 5,0 g/L ; Yeast Extract  (Merck 1.03753) 2,5 g/L ; NaCl (Merck 1.06404) 2,5 g ; Laktoz (Merck 1.07657) 10,0 g/L ; L-Cystein hydrochloride monohydrate (Merck 1.02839) 0,3 g/L şeklindedir. Bileşenler gerekirse ısıtılarak distile su içinde çözülüp içinde Durham tüpü bulunan tüplere 8 'er mL olarak dağıtılıp otoklavda 121 oC 'da sterilize edilir. Bazal besiyeri buzdolabında 1 ay depolanabilir. Besiyeri kullanılacağı zaman tüplere filitre ile sterilize edilmiş %1,2 konsantrasyonda susuz disodyum disülfit (Merck 1.06357) çözeltisinden 0,5 mL ve yine filitre ile sterilize edilmiş amonyum demir (III) sitrat (Merck 1.03762) çözeltisinden 0,5 mL ilave edilir. Eğer bazal besiyeri hazırlandığı gün kullanılmayıp depolanacak ise kullanılacağı zaman kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve hızla oda sıcaklığına soğutulur. Susuz disodyum disülfit ve amonyum demir (III) sitrat çözeltiler bazal besiyerine ilave edilecekleri gün hazırlanmalıdır. Katkıları ilave edilmiş besiyeri aynı gün kullanılmalıdır.