New Page 2
Gram Negatif

Gram Negatif (GN) Broth (Merck 1.10756) 

Bileşimi triptoz 20,0 g/L ; D(+) glikoz 1,0 g/L ; D(-) manitol 2,0 g/L ; K2HPO4 4,0 g/L ; KH2PO4 1,5 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; sodyum sitrat 5,0 g/L ; sodyum deoksiçolat  0,5 g/L şeklindedir. Bu besiyeri Gram Negative Enrichment Broth acc. to Hajna adı ile de bilinir. 39 gram dehidre besiyeri 1 litre distile suda eritilir, uygun kaplara dağıtılıp otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak sarımsı olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,0±0,2 ' dir. Besiyeri bileşimindeki triptoz besin maddesi iken, sitrat ve deoksiçolat başta fekal streptokoklar olmak üzere Gram pozitif bakterilerin, sporlu basillerin ve bazı koliform bakterilerin gelişimini baskılar. Mannitol Salmonella ve Shigella gibi mannitolü kullanan bakterilerin iyi bir şekilde gelişmesini sağlar. Fosfat tampon ise aşrı asitlenmeyi önler. Örnekte Proteus ve Pseudomonas aeruginosa varsa bunlar inkübasyonun ilk 6–8 saatinde Salmonella ve Shigella 'dan daha yavaş gelişir. Buna bağlı olarak ekimi yapılan materyal oda sıcaklığında 6–8 saat inkübe edilip, uygun bir katı besiyerine sürme yapılır. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 12,82 litre besiyeri hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.