New Page 2
Fluorocult MacConkey Agar

Fluorocult MacConkey Agar (Merck 1.04029) 

Bileşimi pepton (kazein) 17,0 g/L ; pepton (et) 3,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; laktoz 10,0 g/L ; safra tuzu karışımı 1,5 g/L ; nötral kırmızısı 0,03 g/L ; kristal viyole 0,001 g/L ; 4-metilyumbelliferil-b-D-glukuronid 0,1 g/L şeklindedir. Hazırlanmış besiyeri kırmızı ve kırmızımsı kahverenginde olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,1 ± 0,2 ' dir. Normal MacConkey Agar besiyerinden (Merck 1.05465) farkı hazırlanmasının 50,1 g/L şeklinde yapılması ve inkübasyon sonrasında koliform grup bakteriler arasından uzun dalga boylu UV el lambası ile (Merck 1.13203) E. coli 'nin ayrılmasıdır. Kolonilerin floresan ışımayı dağıtması nedeni ile gerçekte olduğundan daha fazla E. coli sayılmasından sakınmak için inkübasyon 18 saati geçmemelidir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 798 adet Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.