New Page 2
Deoxycholate Citrate Agar

Deoxycholate Citrate Agar (Leifson) Agar (Merck 1.02896) 

Bu besiyeri Leifson Agar adı ile de bilinir. Avrupa farmokopisine uygundur. Bileşimi Meat extract 5,0 g/L ; peptone from meat 5,0  g/L ; laktoz 10,0 g/L ; sodium thiosulfate 5,4 g/L ; ammonium iron(III) citrate 1,0 g/L ; sodium citrate 6,0 g/L ; sodium deoxycholate 3,0 g/L ; neutral red 0,02 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. 47,5 g/L hesabı ile destile suya ilave edilip, karıştırılarak kaynatılır ve hızla soğutulur. Besiyeri ısıya duyarlıdır, katılaştıktan sonra tekrar eritilmez. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızımsı kahve renklidir, pH 'sı 25 oC 'da 7,5±0,2 'dir. Buzdolabında 1 hafta depolanabilir. Besiyerinin yüksek deoxycholate ve sitrat içeriği Gram pozitif bakterileri tümüyle baskılarken, koliform bakterileri de inhibe eder. Salmonella normal gelişme gösterirken, Shigella 'nın bazı türleri hafifçe inhibe olur. Laktozun fermentasyonu sonunda oluşan asitlik pH indikatörü aracılığı ile  koloninin kırmızı renk almasına neden olur. Laktoz pozitif bu kolonilerin etrafında genellikle deoxycholic asit presipitatı nedeni ile bulanık bir zon oluşur. Laktoz negatif koloniler renksiz kalır. Tiyosülfatın sülfide indirgenmesi siyah renkli demir sülfür oluşumu ile belirlenir. Salmonella analizinde bu besiyerinin yüksek inhibisyon etkisi nedeni ile analiz edilecek örneğin paralel olarak MacConkey Agar (Merck 1.05465) gibi daha az selektif bir besiyerine de ekilmesi önerilir. 35 oC 'da 24–48 saat inkübasyondan sonra koloni yapısı incelenir. Buna göre 18 saatten sonra 1 mm çaplı, soluk pembe–renksiz, 48 saatten sonra hafifçe opak, 2 mm çaplı ve genellikle merkezi gri benekli koloniler Salmonella typhosa olarak; 18 saatten sonra 1 mm çaplı, soluk pembe–renksiz, 48 saatten sonra hafifçe opak, konveks, merkezi siyah benekli koloniler Salmonella paratyphi B ve diğer hidrojen sülfür pozitif Salmonella olarak; zayıf bir laktoz kullanımına bağlı olarak başlangıçta renksiz, sonra soluk pembe olan ve 18 saatten sonra 1 mm, 38 saatten sonra 2 mm olan koloniler Shigella sonnei olarak; Shigella sonnei gibi ancak, konveks merkezli ve düz kenarlı koloniler Shigella flexneri olarak izole edilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu hesabı ile 842 Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.