New Page 2
Thayer – Martin Besiyeri

Thayer – Martin Besiyeri

Granül yapıda ticari üretimden kalkmıştır. Bileşimi Proteose peptone 15,0 g/L ; D(+)glikoz 1,0 g/L ; çözülebilir nişasta 1,0 g/L ; K2HPO4 4,0 g/L ; KH2PO4 1,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; agar 12,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri katkıların ilavesi dikkate alınarak 39 g/L konsantrasyonda olacak şekilde 200 mL olarak (7,8 g/200 mL) destile su içinde gerekirse ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış bazal besiyeri berrak ve sarımsı kahverenginde olup, pH 'sı 25 oC 'da 7,2±0,2 'dir. Otoklav sonrası 45–50 oC 'a soğutulur ve amaca göre antibiyotik ilave edilir.