New Page 2
Gliserin

Gliserin – Tuz Çözeltisi  

Hazır ticari preparatı yoktur. Gliserin (Merck 1.04093) 100 mL ; K2HPO4 (Merck 1.05109) 12,4 g ; KH2PO4 (Merck 1.04873) 4 g ; NaCl (Merck 1.06404) 4,2 g ; distile su 900 mL bileşimindedir. Bileşenler gerekirse ısıtarak distile su içinde çözüldükten sonra amaca uygun kaplara dağıtılıp, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir.