New Page 2
New Page 6

%4  Gliserin 'li Agar 

Brain Hearth Agar (Merck 1.13825) besiyerine %4 Gliserin ilave edilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika  sterilize edilip, Petri kutularına dökülür.