New Page 2
CNA

CNA (Columbia Colistin, Nalidixic acid ) Koyun Kanlı Agar 

Columbia agar (Merck 1.10455) temel besiyeri hazırlanır. 121 o C ' da 15 dakika otoklavlanıp 50 oC 'a soğutulur  ve içerisine % 5 defibrine koyun kanı, 10 mg/ Colistin ve 10 mg Nalidixic acid içeren 5 mL antibiyotik eriği 1 litre besiyerine ilave edilip Petri kutularına dağıtılır. Columbia Agar besiyeri 42 g/L konsantrasyonda hazırlanmaktadır.